Infoservis

19.06.2011 -       Zrušení závodu Stodůlky - Karlštejn - Stodůlky

Tímto předávám informaci od pořadatele závodu.

Letošní ročník Stodůlky - Karlštejn - Stodůlky je ZRUŠEN. Bohužel není v silách pořadatele splnit podmínky, které si klade Policie, tudíž se výbor spolku rozhodl, že letošní ročník závodu Stodůlky - Karlštejn - Stodůlky pořádat nebude. Podmínky není pořadatel schopech splnit v bodech jednosměrného uzavření trati a zajištění všech, příjezdových cest, aby vozidla nemohla vjet do protisměru závodu. Jedná se o část závodu v úseku Mořinka - Mořina - Hlásná Třebaň - Karlštejn a zpět na Mořinu. V tomto úseku se dokonce jede obousměrně. Což by znamenalo uzavření celé zmiňované části trati závodu.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.