Infoservis

03.01.2011 -       Způsob platby členského poplatku

Vzhledem k novému způsobu podávání přihlášek, je bezpodmínečně nutné dodržet následující podmínku. Platbu je nutné provést za člena. Tato platba se spáruje s přihláškou dle variabilního symbolu. Tedy podle rodného čísla. Jen tak je možné uhradit členský příspěvek na rok 2011. Nelze tedy platit členský poplatek hromadně. Tento způsob platby bude aplikován i v následujících sezónách.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.