Infoservis

19.04.2011 -       Řešení problému na Prvním Šlápnutí

Oznámení o protestu:

Na Prvním Šlápnutí byl zaznamenán a z několika zdrojů potvrzen prohřešek proti pravidlům Fair Play a to závodnicí st.č. 261 - Iva Fabiánová. Jednalo se o nedovolenou jízdu v háku za nesoutěžním cyklistou. VV UAC uděluje tímto Ivě Fabiánové napomenutí!

Odůvodnění napomenutí:

Prohřešek nebyl proveden s úmyslem poškodit soupeřky. Iva se veřejně přiznala a vyjádřila politování. Proto považujeme napomenutí jako dostatečný způsob potrestání pro Ivu Fabiánovou.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.