Infoservis

06.06.2011 -       Reklamaci výsledků směřovat vždy na pořadatele příslušného závodu

Mám tu jednu organizační. Množí se připomínky k výsledkům jednotlivých závodů. Pokud tedy najdete nějakou nesrovnalost ve výsledcích závodu, je jediný správný postup tento.

Závodník se obrátí prostřednictví emailu na pořadatele závodu. Email na pořadatele najde v propozicích. Popíše svou připomínku k výsledkům závodu. Následně ji pořadatel závodu posoudí. Jen on má právo ji schválit, nebo zamítnout. Podle svého rozhodnutí, pak pořadatel výsledky opraví a opravené výsledky „nahraje“ na web UACu.

Dodržujte prosím výše uvedené. Jen tak docílíte co možná nejrychlejší opravy výsledků. UAC zajišťuje z pohledu zpracování výsledků „pouze“ jejich vyhodnocení v rámci celkového pořadí jednotlivců a týmů.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.