Infoservis

05.11.2011 -       Fotografie UAC 2011

Fotografie z letošní sezóny najdete zde:

http://www.facebook.com/uac.cz

Pokud máte nějaké fotografie z letošní sezóny uložené na Internetu, pošlete mi prosím odkaz a já ho zde zveřejním.

Díky UACSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.