Infoservis

31.01.2011 -       Dodržování postupu prodloužení licence a následné platby (do 14 dnů)

Jakmile provedeš krok „Prodloužení licence“, přijde ti do emailu „Výzva k platbě členského příspěvku“. Do 14 dnů je třeba provést platbu. To znamená převést příslušnou částku na účet UAC pod uvedeným variabilním symbolem (rodné číslo). Tvá přihláška je následně v systému „spárována s platbou“. Teprve pak proběhne přidělení startovního čísla.

V případě, že pouze „Prodloužíš licenci“ a následně nebudeš reagovat na výzvu k platbě, není možné provést „spárování“ tvé přihlášky a platby.

Prosím tedy o dodržování výše uvedeného postupu. Kdo se pouze přihlásil a nezaplatil, přidělává mi tak spoustu práce s ručním dohledáváním a spárováním přihlášky a platby.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.