UAC / Informace

Informace

- Cyklisté jsou povinni startovat v pohárových závodech v plných cyklistických přilbách.

- Cyklistům je zakázáno používat triatlonová řídítka nebo nástavce typu Spinaci při závodech s hromadným startem.

- Cyklistům je zakázáno používat camelback při závodech s hromadným startem.

- Přestupy cyklistů mezi družstvy v průběhu pohárové soutěže schvaluje VV UAC, získané body zůstávají jednotlivci i původnímu družstvu.

- Každý člen bude mít přiděleno na celou sezónu startovní číslo, které si po skončení sezóny ponechá, jako upomínkový předmět. Následující sezónu „vyfasuje“ nový pár startovních čísel. Vždy se bude jednat o ramenní a zádové číslo. Startovní číslo bude odpovídat jeho umístění v předcházející sezóně z pohledu celkového pořadí v příslušném balíku silničního poháru. Na, startovním čísle bude uvedeno jeho jméno a příjmení. Zároveň zde bude uvedena kategorie, do které svým věkem patří a kalendářní rok příslušné sezóny. Kdo nezískal v předchozím roce žádný bod v silničním poháru, bude zařazen na konec číselné řady příslušného balíku. Tam budou zařazeni i nově přihlášení závodníci. To samé platí i pro přestoupivší z „mladšího“ balíku do „staršího“ balíku.

- První balík kategorie A + B má čísla vyvedena ve žluto - černé kombinaci. Rozsah startovních čísel je 1-299.

- Druhý balík kategorie C + D  + J + Ž + H má čísla vyvedena v růžovo - černé kombinaci. Rozsah startovních čísel je 301-499.

- Třetí balík kategorie E + F + W má čísla vyvedena v modro - černé kombinaci. Rozsah startovních čísel je 501-599

- Příchozí v prvním balíků budou mít čísla 600-699

- Příchozí ve druhém balíku budou mít čísla 700-799

- Vítězové určených mistrovských závodů v silničním závodě A, B, C, D, E, F, J,  Ž a W časovce jednotlivců A, B, C, D, E, F, J , Ž a W,  MTB závodu získají dres určený pro mistra UAC příslušné věkové kategorie. V případě MTB závodu bude vyhlášen nejlepší muž, nejlepší veterán, nejlepší junior a nejlepší žena.

- Vítězové určeného mistrovského závodu v dráhové cyklistice získávají dres určený pro mistra UAC. Bude odměněn nejlepší muž, nejlepší junior a nejlepší žena.

- Vítězové určeného mistrovského závodu v cyklokrosu získávají dres určený pro mistra UAC. Bude odměněn nejlepší muž, nejlepší junior a nejlepší žena.

- Jezdec, jenž bude v čele průběžného hodnocení celkového pořadí příslušného balíku, má povinnost, právo a čest obléknout vždy v následujícím závodě cyklistický komplet (dres, trenky, rukavice a ponožky) určený pro vedoucího jezdce průběžného pořadí. Týká se obou balíků. První balík bude mít komplet vyvedený ve žluté barevné kombinaci, druhý balík bude mít komplet vyvedený v růžové barevné kombinaci. Pro každý balík jsou připraveny 4 kusy v různých velikostech. V případě, že vedoucí jezdec opakovaně odmítne startovat v dresu, který je pro něj určen, má vedení UAC právo mu odebrat body získané v příslušném závodě. Pokud tento závod příslušný vedoucí jezdec odmítne absolvovat v dresu, který je určen pro vedoucího jezdce průběžného pořadí některého z „balíků“.

- Závěrečný balík bude uspořádán tradičně v Královicích.

- Vypsané pohárové soutěže:
o Kategorie A = O pohár firmy Lawi
o Kategorie B = O pohár Sport Races
o Kategorie C = O pohár kategorie firmy Bikeranch
o Kategorie D = O pohár Cyklosport Kern
o Kategorie E = O pohár firmy Lawi
o Kategorie F = O pohár firmy Lawi
o Kategorie J = O pohár firmy ZIPVIT
o Kategorie Ž = O pohár firmy Aneka
o Kategorie W = O pohár firmy Aneka
o Kategorie H = O pohár firmy Lawi

o MTB muži = O pohár firmy AMI restaurant
o MTB veteráni = O pohár firmy AMI restaurant
o MTB ženy = O pohár firmy AMI restaurant
o MTB junioři = O pohár firmy AMI restaurant
o Dráha muži = O pohár firmy Equinox
o Dráha ženy = O pohár firmy ZIPVIT
o Dráha junioři = O pohár firmy Aneka
o Časovkářský pohár = O pohár firmy Lawi
o Cyklokrosový pohár = O pohár Sport Races

- Pojištění třetí osoby (majetek + zdraví). Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se jak o majetkové pojištění, tak o zdravotní pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.