Infoservis

28.05.2018 -       Změna trasy Praha - Doksy (průjezd obcí Byšice)

Ahoj, mrkněte na přiloženou fotku. Na ní je znázorněna nová trasa průjezdu obcí Byšice. Po sjezdu od Čečelic hned za železničním přejezdem doleva, podél tratě, na odbočce doprava do Lejkova a dál k nájezdu na hlavní. Tam doprava už k naší obvyklé trase.

Děkuji za pochopení - pořadatel závodu Vláďa KonůpkaSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.