Infoservis

17.05.2018 -       Úprava intervalu startu v mistrovské časovce jednotlivců - sobotní Běleč

Na základě požadavku Policie ČR byl upraven interval startu časovky jednotlivců v Bělči. Nově je interval startu jednotlivých závodníků upraven na jednu minutu. Policie ČR toto rozhodnutí zdůvodnila zvýšením bezpečnosti silničního provozu. V případě, že by tato úprava intervalu na startu časovky v Bělči nebyla provedena, nebyl by závod ze strany Policie ČR, povolen. Startovní listina, je tedy znovu aktualizována. Podívejte se na Váš čas startu v tomto závodě. Aktuální startovní listinu najdete po svém přihlášení na web UACu zde Startovní listinaSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.