Infoservis

28.02.2018 -       První stovka registrovaných členů UAC pro rok 2018 (Škrabal Petr)

První stovka registrovaných členů UAC na konci února je skutečností. Na to, že je venku fakticky pořádná „rákoska“ tak jsem moc rád, že svou přípravu na letošní sezónu nikterak nepodceňujete. Věřím, že v nastaveném tempu přihlášek nijak nepolevíte a na konci března dotáhneme společně druhou stovku přihlášených. Protože začátkem dubna začíná letošní sezónu UAC 2018.

Mějte se 😊

UACSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.