Infoservis

14.05.2018 -       Poděkování

Dovoluji si touto cestou srdečně poděkovat všem, kteří pracovali na výsledcích Trofeje Rokycan určených pro UAC. Jmenovitě to je, Ondra Seidl, David Slaboch, Petr Tácha a Jarda Rendl. Bez nich by výsledky dodané pořadatelem závodu Trofej Rokycan, nebylo možné použít v rámci bodování UAC.

Za mne mohu říci, že všem zmiňovaným patří nehynoucí sláva a nekonečný obdiv davu členů UACu :-) :-) :-)Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.