Infoservis

21.05.2018 -       Časovka družstev - přihlášení předem

Informace od pořadatele:
Přihlášky se složením týmu zasílejte předem na email ředitele závodu duratecj@seznam.cz nejpozději do soboty 9.6. 2018. V přihlášce uveďte název týmu, jméno a příjmení jednotlivých členů družstva, čísla UAC členů týmu přidělené na letošní sezónu a ročníky narození členů družstva. Přihláška předem zkrátí dlouhé fronty při prezentaci. Na časovku družstev obdržíte čísla od pořadatele, která prosím po závodě vraťte! Apeluji na dodržování pravidel silničního provozu! V posledním konaném ročníku projížděl kaskadér z jednoho pražského týmu kruhový objezd v Mimoni v protisměru! Přestože na exponovaných místech budou stát pořadatelé, nikdo nezaručí, že řidiči opravdu poslechnou. Pokud se podobná věc stane znovu, celý tým diskvalifikuji. Při dojezdu do cíle je nutné projet koridorem, vymezeným kužely, při pravé straně vozovky, kde budou rozhodčí.

Za pořadatele Josef SemerádSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.