Infoservis

29.03.2017 -       V neděli bude potřeba licence, tady je návod jak si ji vytisknout

  • Soubor s tvou licencí si stáhni a ulož na pevný disk svého PC, či NTB
  • Stažený soubor si otevři prostřednictví programu Adobe Reader
  • Licenci si vytiskni na tobě dostupné tiskárně, nejlépe barevné
  • Vytištěnou licenci si vystřihni a přelož to vše v označených linkách a místech
  • Připravenou licenci si zalaminuj do průhledné fólie, nebo vlož do obalu příslušné velikosti
  • Pokud licenci ztratíš, poškodíš, či zničíš, můžeš výše popsaný postup zopakovat kdykoliv v průběhu kalendářního roku
  • Prosím tě používej ji vždy na každé prezentaci příslušného závodu


Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.