Infoservis

11.02.2017 -       Setkání vedení UAC a pořadatelů závodů

Dnešní setkání vedení UAC a pořadatelů jednotlivých závodů posloužilo nejen k sestavení kalendáře závodů na letošní sezónu ale též k projednání celkové organizace UAC jako takové. Na webu UAC www.uac.cz tak brzy najdete kompletní nabídku cyklistických akcí, které budou pořádány pod hlavičkou Unie amatérských cyklistů. Děkuji všem, kteří se dnešního setkání zúčastnili, a spolu s Vámi se těším na další pestrou cyklistickou sezónu.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.