Infoservis

22.04.2017 -       Set oblečení pro vedoucího jezdce druhého balíku

Díky spolupráci s firmou Lawi Vám mohu představit set oblečení, které je určené pro vedoucího jezdce průběžného pořadí druhého balíku. Poděkování patří Jardovi Malému se podporu, kterou UAC již několik let poskytuje. Dnes tak bude moci vedoucí jezdec průběžného pořadí vyzkoušet jaké to je být „kompletně v růžovém“.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.