Infoservis

11.01.2017 -       Schůzka vedení UAC a pořadatelů závodů = sestavení kalendáře

Schůzka vedení UAC a pořadatelů jednotlivých závodů proběhne v sobotu 11.2.2017 od 11:00 hodin v Kralupech nad Vltavou. Bližší info najdou všichni účastníci tohoto setkání zhruba týden před schůzkou ve svých emailech. V rámci jednání bude sestaven kalendář závodů na letošní sezónu. Ten pak najdete na webu UACu.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.