Infoservis

17.06.2017 -       Mistrovské dresy – časovka jednotlivců

Příští neděli (25.6.2017) se bude bojovat o sadu mistrovských dresů v rámci Memoriálu Luďka Hykla - časovka jednotlivců. Na vítěze jednotlivých kategorií čekají speciálně vyrobené dresy firmou Lawi. Pravidla letního vrchaře byla upravena tak, aby vyhovovala novým požadavkům pro tento formát závodu. Buďte tedy trpělivý, především pak na startu jednotlivých sekcí. Zde se vždy vytvoří delší fronta, protože intervaly mezi jednotlivými závodníky budou striktně dodržovány. Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či ustanovení se trestá diskvalifikací. Jezdci startují do měřených úseků ve třiceti sekundových intervalech, účastníci stejného týmu pak minimálně šedesát sekund po sobě. Jízda v háku není dovolena - při dostižení jiným jezdcem ho dostižený nechá předjet a zařadí se za něj s odstupem deseti metrů. Nedodržení tohoto pravidla bude řešeno vyřazením z pořadí UAC. (V případě příchozích – např. rodiče s dětmi, bude toto pravidlo tolerováno). Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích - stoupáních mezi příslušnými kontrolními body.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.