Infoservis

14.03.2017 -       Informace pro stávající a nové členy - startovní čísla 2017

Do UAC je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu sezóny 2017. To platí jak pro nové, tak pro stávající členy. Startovní číslo si vyzvednete na prvním závodě, na který v průběhu letošní sezóny dorazíte. Nezapomeňte si pořídit klasických osm spínacích špendlíků, které použijete na připnutí svých čísel na Váš dres. Připomínám jen, že se na všech závodech používá jeden kus zádového a jeden kus ramenního čísla. Tato čísla se připínají vždy na stranu dresu, která je uvedena v propozicích příslušného závodu, nebo je sdělena v rámci prezentace. Výjimku tvoří pouze závody, na nichž si pořadatel závodu vyhradí právo přidělit „vlastní“ startovní čísla všem účastníkům závodu.

Vedení UAC



Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.