Infoservis

18.10.2017 -       Hodinovka - Aleš Procházka - 32,854 km !

Aleš Procházka st.č. 495 se dnes zařadil na druhé místo v pořadí UAC Hodinovky. Při svém prvním kontaktu s dráhovou cyklistikou ujel za hodinu 32,854 km. Výsledek mu pokazil defekt předního kola, který ho připravil o víc jak 3 minuty. Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2019   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.