Infoservis

21.04.2017 -       Set oblečení pro vedoucího jezdce prvního balíku

Díky spolupráci s firmou Lawi Vám mohu představit set oblečení, které je určené pro vedoucího jezdce průběžného pořadí prvního balíku. Poděkování patří Jardovi Malému se podporu, kterou UAC již několik let poskytuje. V sobotu tak bude moci vedoucí jezdec průběžného pořadí vyzkoušet jaké to je být „žluťák“.Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.