Infoservis

06.05.2012 -       Proč byl zrušen závod Šlap okolo Kokořína - informace

Abyste si udělali komplexní obrázek o tom, proč byl nakonec zrušen dnešní závod, Šlap okolo Kokořína, předkládám s dovolením pořadatele závodu jeho komentář.

Vážení,
je mi nesmírně líto, že jsem musel přistoupit ke zrušení závodu, za což se vám všem velmi omlouvám. Zbýval jediný den na to, aby byla dokončena legalizace závodu nebo aby byl závod oficiálně zrušen. Stalo se to druhé.
K věci: nepřítelem byl čas (jelikož ŠOS byl kvůli námi nesplnitelným podmínkám kladeným Policí ČR odložen a následně zrušen, našli jsme jako náhradu do kalendáře UAC trať ŠOKu) - cca 2 měsíce trvalo přesouvání odpovědnosti a kompetencí z jednotlivých úřadů na jiné a postupné navršování podmínek a požadavků DI Policie Mělník A tím pádem i MěU Mělník. Jednoduše řečeno: Ti zespodu to hodili nahoru, pak to spadlo zase dolu, kde se to ještě poplácalo až z toho něco vypadlo.
Přestože jsme se při jednání na policejním prezidiu cca před měsícem dohodli na jasných podmínkách, lokálních krátkodobých uzavírkách, na rozsahu instalace dopravních značek, ze strany DI Policie Mělník byly požadavky na značky několikrát měněny a navíc v tomto týdnu byly přidány požadavky zákazu vstupu chodců v oblasti podhradí Kokořína a vytvoření koridoru pro chodce z Kokořínského dolu ke hradu tak, aby chodci nechodili po vozovce. Poslední nejtěžší úkol – přerušení provozu výletního vláčku v Kokořínském Dole.
Vše se zdařilo zorganizovat (byť smysl vytvoření koridorů pro chodce nechápeme ani my, ani značkařksá firma, která nám velmi ochotně pomáhala). Bohužel se nepodařilo zajistit omezení provozu výletního vláčku. Jelikož jak o požadavku na zákaz pohybu chodců tak na “zákaz“ vláčku (spíš přerušení či dočasné pozastavení provozu) jsme se dozvěděli od policie až 30.4., nezbývalo mnoho času. Dodávám, že provozovatele té atrakce nebylo potřeba z žádného zákoného důvodu kontaktovat předem. Telefonicky jsem tedy v pondělí oslovil firmu majitele vláčku, s paní provozní ředitelkou firmy jsme se dohodli, že ji zašleme patřičná stanoviska a mapy k závodu, aby to mohla projednat s panem majitelem (již od této chvíle jsem cítil, že tady bude problém). Jelikož ale vše zařizujeme ve svém volném čase, povedlo se nám podklady zaslat až za dva dny, tedy ve čtvrtek ráno. Ve čtvrtek v poledne jsem se s paní ředitelkou znovu spojil, zdali obdržela zprávu, to potvrdila, ale vyjádřila nevoli, že jsme podklady zaslali „tak pozdě“. Omluvil jsem se a snažil se jí vysvětli situaci a podmínky, za kterých to vše děláme. Osobní schůzku odmítla, přestože kolega pořadatel byl na místě a mohli se sejít a věc řešit osobně. Ve čtvrtek večer (cca 18h) jsme obdrželi nesouhlasné stanovisko k odstavení či jakémukoli omezení provozu vláčku (provozovanému na veřejné komunikaci mezi obcemi Kokořínský Důl, Kokořín, a odbočkou na Kaninu).
Celý text zde:
K Vašemu požadavku se bohužel musíme vyjádřit negativně. Z rozhodnutí jednatele společnosti pana Jaroslava Kroužka, nesouhlasíme s tím, abychom v době konání Vašeho závodu přerušili nebo jakkoliv omezili provoz našeho výletního vláčku. Tato a podobné akce se vždy připravují s dostatečným předstihem a není pravdou, že by jste nás dříve kontaktovali. Váš požadavek na omezení provozu vláčku, jste nám doručili 2 dny před konáním závodu a tím jste nám znemožnili adekvátně reagovat.
Zároveň žádáme o informaci, jak a kdo bude zabezpečovat start od naší Hospody U Grobiána, protože o případných komplikacích s tím spojených, jste se nezmínili vůbec. Doufáme, že provoz hospody, parkoviště a jejich přilehlých prostor nebude Vaší akcí nijak narušen. Naše společnost vynakládá nemalé finanční prostředky na marketing a rozvoj Kokořínska jako turistické destinace a každého hosta si velmi vážíme. V době konání Vašeho závodu navštíví Kokořínský Důl nemalý počet našich hostů, kteří očekávají svoji nejoblíbenější atrakci i hospodu v provozu.
Doufám, že naše zamítavé stanovisko pochopíte a neohrozí naší případnou budoucí spolupráci.
Případné dotazy zodpoví pan jednatel osobně, na telefonu .............
S přáním pěkného dne.
Jana Musilová, Provozní ředitelka společnosti Emeran 1791, s.r.o.
Po přečtení jsem se zkusil s panem majitelem Kroužkem telefonicky spojit. Téměř jsem se nedostal ke slovu, a když, tak mě odbyl, ať se nevymlouvám na úřady. To bych i pochopil. Po krátké výměně názorů jsem ukončil hovor s tím, že vidím, že se nedohodneme. Načež mi přišla od pana Kroužka sms, cituji:
Jste presvedcen ze cykliste budou před startem chodit curat na verejnou komunikaci? Jezdil jsen silnici zavodne a s organizaci zavodu mam vcelku zkusenost. Ucastnikum preji pekne pocasi a sportovni zazitek. J.K.
Nejen výše uvedené bylo potřeba k získání posledního chybějícího povolení, povolení zvláštního užívání komunikace od MěÚ Mělník. Zvážil jsem pro a proti, promyslel jsem rizika, která by mohla vyplynout z případných potíží v den závodu, a jelikož poslední rozhodnutí a hlavně zodpovědnost byla na mě, skončil jsem tuto trapnou tahanici. Šlo přeci jen o drobnost: říct si telefonní číslo, zavolat si ze zaváděcího vozu 10 min před průjezdem čela závodu ("prosím přibrzděte vláček, za 10 minut vás předjedeme a můžeme všichni pokračovat....."). Nebyla vůle. K tomu není potřeba složitého jednání předem. No, otázek a odpovědí by se dalo najít....
Každopádně je potřeba ještě dodat, že na část trasy, vedoucí libereckým krajem, jsme pravomocné povolení zvláštního užívání dostali. Tam nebyl vůbec žádný problém a oboustraně vstřícným jednáním na úřadě jsme legalizovali závod. Bohužel jen na části trasy (té menší).
A závěrem: Tahle Kokořínská cyklistická klasika 16.9. (vlevo dole) : http://pobuda.kokorin.info/co-se-deje-v-podhradi/ ať vám nadosmrti vrtá hlavou!

Tomáš Vobecký,
ředitel ŠOK

Martin Höfler
"úředník" ŠOKSponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2020   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Odkazy | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.